Προτεινόμενες προσφορές. Υπάρχουν τόσες πολλές, μην σας αφήσουμε έτσι, ξυπόλυτους στα αγγούρια. Ή κάτι τέτοιο.