Γιατί δεν λέει το Slain!

Μετά των Αγίων ανάπαυσον την ψυχήν του δούλου σου ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος.

Αδικημένα διαμαντάκια του 2015

Η συντακτική μας ομάδα ξεθάβει μέσα από την σαβούρα παιχνίδια του 2015 που αξίζουν αλλά δεν έλαβαν την προσοχή που τους αρμόζει.