Περί Nintendo Switch

Κριτική ανάλυση για την τακτική που ακολουθεί η Nintendo με το Switch.

Έλα και.. Enter the Gungeon

Καταιγισμός πυρών και εθιστικές τούμπες, ότι καλύτερο για τον άνθρωπο δηλαδή.

Γιατί δεν λέει το Slain!

Μετά των Αγίων ανάπαυσον την ψυχήν του δούλου σου ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος.