Περί Nintendo Switch

Κριτική ανάλυση για την τακτική που ακολουθεί η Nintendo με το Switch.