Περί Nintendo Switch

Κριτική ανάλυση για την τακτική που ακολουθεί η Nintendo με το Switch.

Euclidean, τα ημίτωνα μου μέσα!

Δεν είναι συνετό από μέρους σου να υποπέσεις στην αντίληψή Τους. Ίσως θα ήταν καλύτερο να πέθαινες, τώρα!