Ένα DLC για καλό σκοπό

Η πολωνική εταιρεία 11 bit studios έχει προχωρήσει από τις εννέα Μαρτίου σε μία κίνηση φιλανθρωπικού χαρακτήρα με τη διάθεση του War Child Charity DLC. Το σύνολο των εσόδων από την πώλησή του θα προσφερθεί στη μη-κυβερνητική οργάνωση War Child, η οποία βοηθάει στη βελτίωση της διαβίωσης παιδιών, που βρίσκονται σε εμπόλεμες περιοχές του πλανήτη.